GEOTEKNISKE BORINGER UDFØRES FRA DEN 27. JANUAR 2020 OG OPMÅLINGER FRA DEN 3. FEBRUAR 2020

23. februar 2020:
ALLE de geotekniske boringer forventes afsluttet onsdag 26. eller torsdag 27. februar 2020.

Opmålinger er gennemført.

Der er valgt leverandører til de kommende geotekniske boringer og opmålinger:

Foreløbig tidsplan for geotekniske boringer og opmåling (ændring af tidsplan kan forekomme fx på grund af vejrforhold, udfordrende geologiske forhold …):

Geotekniske boringer: i perioden fra den 27. januar 2020 til den 28. februar 2020.
Eventuelle supplerende boringer udføres senere i 2020 eller 2021 (der varsles inden).

Skel.dk udfører opmåling sammen med kloakmester Niels Erland Nielsen fra mandag, den 3. februar 2020.

Den foreløbige plan for målingen er følgende: Stengårdvej – Stengårdsvænge – Salvigvej – Lindhøjvej – Toftehøjvej – Toftehøjvænget – Stenbjergvænget – Kanehøjvej – Kanevænget – Pilegårdsvænge – Skovhøjvænge – Skovhøjgårdsvej – Pilegårdsvej – Pilestien
.
Ændringer kan forekomme.

Entreprenøren har den 28. januar 2020 boret GB1 og GB2. Der fortsættes med GB3 onsdag, den 29. januar 2020 og derefter fortsættes med GB4 og ned ad Skovhøjgårdsvej, Pilegårdsvej, Kanehøjvej og Kanehøjvænget.
Ændringer kan forekomme.


Se den foreløbige boringsplan.

Opmålinger: i perioden fra 3. februar til den 13. marts 2020.
Eventuelle supplerende opmålinger udføres senere i 2020 – foråret 2021 (der varsles inden).

Hvis der er nogle medlemmer, der fx skal holde fødselsdag, have håndværkere der udføre arbejde på besøg, Fibernet nedgravet eller har andre udfordringer med, at der kan stå en borerig lige uden for døren i ovenstående perioder: så kontakt Fors A/S hurtigst muligt.

Herunder kan ses de 2 borerigge der vil blive benyttet: