Referat fra ordinær generalforsamling for året 2019 og året 2020

Afholdt søndag, den 14. november 2021 kl. 10:30 i Orø forsamlingshus, Brøndevej 24, 4305 Orø Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.1: Valg af dirigent Valg af referent Valg af 2 stemmetællere Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste ordinære generalforsamling Godkendelse af årsregnskab Indkomne forslag Vedtagelse af budget for indeværende og … Læs resten af Referat fra ordinær generalforsamling for året 2019 og året 2020