TAKSTBLAD

Kontingent, besluttet på den ordinære generalforsamling 14. april 2019: 1.500 kr.