KODEKS

Grundejerforeningen Salvigs bestyrelse …

Udleverer ikke telefonnumre / e-mail på bestyrelsesmedlemmer

Udleverer ikke telefonnumre / e-mail på andre medlemmer

Anvender ikke leverandører der ikke har et CVR-nummer og ikke er forsikret

Kommenterer ikke indlæg på Facebook eller andre Sociale medier

Involverer sig ikke i emner, hvor Grundejerforeningen Salvig ikke er part

Behandler kun emner fra medlemmer der er skriftlige dvs. enten fremsendt via Grundejerforeningen Salvigs hjemmeside eller fremsendt ved brevpost

Tilstræber at besvare henvendelser fremsendt via Grundejerforeningen Salvigs hjemmeside indenfor en uge