FORSIDE

Coronavirus … (placér mus på tekst for pause af rulletekst)

CORONAVIRUS: BESTYRELSERNE FOR SALVIG VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENINGEN SALVIG AFLYSER HEDMED ÅRETS GENERALFORSAMLINGER DEN 19. APRIL 2020 GRUNDET DEN ALVORLIGE SITUATION MED CORONAVIRUS I DANMARK. INDTIL BESTYRELSESMEDLEMMER DER ER PÅ VALG KAN BLIVE VALGT, VIL DE NUVÆRENDE BESTYRELSER FUNGERE SOM FORRETNINGSBESTYRELSER DER VIL SIKRE, AT FORENINGERNE KAN FUNGERE SOM I EN NORMAL SITUATION, INDTIL EN ORDINÆR GENERALFORSAMLING KAN AFHOLDES.

Grundejerforeningen Salvig er etableret i april 1965 og har 351 medlemmer, som alle ejer en eller flere grunde i området omkring Salvigvej og de grusveje som er sideveje til Salvigvej.

143 grunde findes nord for Salvigvej, 189 grunde findes syd for Salvigvej og 19 grunde findes på Salvigvej.

Pr. 1 januar 2020 er 52 medlemmer registreret med bopælsadresse på Orø, 286 medlemmer er registreret med bopælsadresse i resten af Danmark og de resterende 13 medlemmer er registreret med bopælsadresse i udlandet.