FORSIDE

Bestyrelsen er klar over at vejenes tilstand pt. ikke er optimale. Grusvejene vil blive vedligeholdt, når der ikke længere forekommer frost – forventeligt indenfor den kommende måned. MEN bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at der IKKE må parkeres på fortovet/vejarealet udfor grunde. AL PARKERING SKAL SKE PÅ EGEN GRUND !!!

(placér mus på tekst for pause af rulletekst)

Grundejerforeningen Salvig er etableret i april 1965 og har 350 medlemmer, som alle ejer en eller flere grunde i området omkring Salvigvej og de grusveje som er sideveje til Salvigvej.

143 grunde findes nord for Salvigvej, 189 grunde findes syd for Salvigvej og 19 grunde findes på Salvigvej.

Pr. 1 januar 2021 er 52 medlemmer registreret med bopælsadresse på Orø, 288 medlemmer er registreret med bopælsadresse i resten af Danmark og de resterende 10 medlemmer er registreret med bopælsadresse i udlandet.