OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (OSS)

Ofte stillede spørgsmål og svar:

Udleverer bestyrelsen kontaktoplysninger på andre medlemmer?

Svar: Nej. Bestyrelsen udleverer ikke navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser på medlemmer.

Hvorfor tager bestyrelsen ikke imod henvendelser fra medlemmer vedr. Fibia internet?

Svar: Kundeforhold med Fibia er et privat anliggende. Grundejerforeningen Salvig har ingen aftaler med Fibia.

Har Grundejerforeningen Salvig en hjertestarter?

Svar: Ja. Hjertestarteren er placeret på adressen Salvigvej nr. 29, 4305 Orø.

Bestyrelsen har i 2018 opsat skilte som henviser til hjertestarteren på Salvigvej nr. 29 både fra den vestlige side og fra østlige side af Salvigvej.

Bestyrelsen har tegnet et serviceabonnement på hjertestarteren (skift af batteri, løbende tjek m.m.).

Medlemmer opfordres til at se TrygFondens video: Lær at starte et hjerte igen på internettet: https://vimeo.com/37651465 eller https://www.youtube.com/watch?v=TI0l_5FgjrM.

Må et medlem beskære beplantning på fællesarealet?

Svar: Nej. Se ordensreglerne §5: Træer og buske på og langs grundejerforeningens fællesareal må kun beskæres efter aftale med bestyrelsen – ikke fældes af andre end grundejerforeningen. Konstateres det, at træer er fældet, bliver nye plantet for parcelejerens regning.

Må et medlem fjerne emner fra fællesarealet fx sten og beplantning?

Svar: Nej. Det er bestyrelsen som disponerer over fællesarealet. Der er ikke tale om et fællesejeareal hvor man bare kan tage/bruge hvad man har lyst til.

Må et medlem sætte et skilt op tæt ved grusvejen?

Svar: Nej. Skilte skal stå på medlemmets matrikel. Skilte med hastighedsbegrænsning må ikke forekomme, da det kræver tilladelse fra flere myndigheder.

Jeg overvejer at købe. Kan grundejerforeningen hjælpe med at svar på et par spørgsmål?

Svar: Nej. Grundejerforeningen Salvig behandler kun henvendelser fra Grundejerforeningen Salvigs medlemmer. Du må rette henvendelse til ejendomsmægler, Holbæk Kommune eller en anden interessent.