ARKIV SPILDEVANDSKLOAKERING

Notes

  • Spildevandskloakering af Salvig

    Her kan læses mere op hvad medlemmer skal være opmærksom på og hvad Grundejerforeningen Salvigs rolle er

    Læs mere her

Fors A/S: Kloakering af Salvig … Få mere information om kloakeringsprojektet

Forslag til revideret Spildevandsplan og Miljøvurdering af spildevandsplan sendes i høring fra den 18. november 2019 til den 17. januar 2020.

Det forventes, at geotekniske boringer (ca. 63) vil ske i perioden fra slutningen af januar 2020 til slutningen af februar 2020 og at landmålere skal opmåle på ejendommene i perioden februar 2020 til medio marts 2020.

Fors A/S sender information til alle grundejerforeningen Salvigs medlemmer om forundersøgelser og kommende kloak i uge 2 og uge 3 2020.
Grundejerforeningen Salvig videresender information udarbejdet af Fors A/S i en e-mail til alle medlemmer som grundejerforeningen Salvig har en e-mailadresse på og ved at påføre labels på kuverter leveret af Fors A/S til de medlemmer som grundejerforeningen Salvig ikke har e-mailadresse på.

EUs databeskyttelseslov, General Data Protection Regulation (GDPR) er overholdt, da e-mailadresser og bopælsadresser ikke udleveres til Fors A/S.

Her kan du se Infobrev nr. 1 Orø Etape 3 Din bolig skal kloakeres.

Links: