KLOAKERING

Notes

 • Nyt om kloakering, søndag den 1. november 2020 …

  1. november 2020:

  Fors A/S har nu en løsning som indstilles og skal godkendes i slutningen af november 2020.

  Fors A/S arbejder fortsat med en tidsplan med start i 2021 og afslutning ultimo 2022.

  20. maj 2020:
  Fors A/S arbejder pt. med at udarbejde et dispositionsforslag sammen med Fors A/S rådgiver COWI A/S.

  Dispositionsforslaget vil resultere i 2-3 forskellige løsningmuligheder for at kloakere Salvig området. Planen er at dispositionsforslaget skal ligge klar til midten af juni 2020.
  Herefter skal Fors A/S på baggrund af kvalitet, drift og økonomi vælge den løsning, der vurderes den bedste for Salvig området.

  Når en løsning er valgt skal der udarbejdes et projektforslag. Projektforslaget er et forslag, hvor den løsning der er valgt yderligere detaljeres.

  Arbejdet med projektforslaget forventes påbegyndt efter sommerferien. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget tilknyttes en rådgiver, som vil være den rådgiver der er tilknyttet i resten af projektet inkl. anlægsperioden.

  Se spørgsmål og svar vedr. kloakering på Fors A/S side ... klik her

Notes

 • Kloakering af Salvig

  Her kan læses mere op hvad medlemmer skal være opmærksom på og hvad Grundejerforeningen Salvigs rolle er

  Læs mere her

Notes

 • Nyt om plan for kloakering, 7. februar 2021

  Fors A/S oplyser:

  På nuværende tidspunkt forventer vi at gå i gang i løbet af 2022.

  Når vi kender det endelige starttidspunkt, bliver det kommunikeret ud til jer i god tid ...

  Læs mere her

Notes

 • Kloakering – Spørgsmål og svar

  Kan jeg vente med kloakering af min ubebyggede grund, til den skal bebygges?

  Nej, du kan ikke vente med kloakeringen, men du som grundejer skal ikke koble din ejendom til skelbrønden, da du måske ikke kender den fremtidige placering af dit nye hus. Du skal først koble din ejendom til kloakken, når du har et projekt på grunden.

  Vi sender dig en opkrævning af tilslutningsbidrag, når vi har færdigkloakeret.

  Se flere spørgsmål og svar

Notes

 • Opmålingspindene fra Skel.dk

  Opmålingspindene fra Skel.dk som medlemmerne kan se, markerer såkaldte fikspunkter. Dvs. hjælpepunkter som landmålere fra Skel.dk skal bruge i forbindelse med nøjagtige opmålinger på grundene.

  Det er et jernrør, som er banket i jorden og som skal bruges som et fast "støttepunkt".
  Ved siden af jernrøret er sat en træpæl, for at røret er nemmere at finde.

  Hvis der er placeret rør/pæle på private grunde, vil de blive fjernet, når opmålingerne i området er helt færdige - og data er blevet kontrolleret.

  De rør/pæle som er i vejarealerne vil muligvis blive, så de kan benyttes senere i forbindelse med kloakeringen.

  Hvis rør/pæle er til gene for nogle medlemmer, så kontakt Fors A/S.

Fors A/S: Kloakering af Salvig … Få mere information om kloakeringsprojektet

Forslag til revideret Spildevandsplan og Miljøvurdering af spildevandsplan sendes i høring fra den 18. november 2019 til den 17. januar 2020.

Det forventes, at geotekniske boringer (ca. 63) vil ske i perioden fra slutningen af januar 2020 til slutningen af februar 2020 og at landmålere skal opmåle på ejendommene i perioden februar 2020 til medio marts 2020.

Fors A/S sender information til alle grundejerforeningen Salvigs medlemmer om forundersøgelser og kommende kloak i uge 2 og uge 3 2020.
Grundejerforeningen Salvig videresender information udarbejdet af Fors A/S i en e-mail til alle medlemmer som grundejerforeningen Salvig har en e-mailadresse på og ved at påføre labels på kuverter leveret af Fors A/S til de medlemmer som grundejerforeningen Salvig ikke har e-mailadresse på.

EUs databeskyttelseslov, General Data Protection Regulation (GDPR) er overholdt, da e-mailadresser og bopælsadresser ikke udleveres til Fors A/S.

Her kan du se Infobrev nr. 1 Orø Etape 3 Din bolig skal kloakeres.

Links: